Outsourcing

Outsourcing och fokusering på kärnverksamhet

Många medelstora och stora företag har genom åren ökat sin organisation för att inkludera en rad olika funktioner. Företagsledning vill emellertid bara fokusera på kärnverksamhet och i allmänhet bör inte slösa bort resurser för att hantera och kontrollera extrafunktioner.

Dessa funktioner kan innefatta:

  • någon del av produktionsprocessen eller tillverkningen
  • anläggningsunderhåll
  • städning
  • lager
  • garanti relaterad reparation och underhåll
  • och liknande

Estram Ab är redo tillsammans med sina partners att hitta lösningar som släpper ut dina resurser för att utföra kärnverksamheten. Vi kommer att utveckla och förbättra verksamheten så att vi som en fristående enhet kommer att betjäna våra kunder på ett konkurrenskraftigt och effektivt sätt.

Ladda ner vår företagsbroschyr gratis